Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

03/11/2021

Sáng 2/11/2021, Câu Lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC”.

Ban hành các Chuẩn mực Kế toán công đầu tiên tại Việt Nam

02/11/2021

Ngày 29/10/2021, Bộ Tài chính đã công bố các Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (VPSAS) đợt đầu tiên, tuân thủ đầy đủ theo các Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế. Bộ chuẩn mực gồm 21 chuẩn mực sẽ được ban hành từ nay đến năm 2024.

Bộ Tài chính xếp hạng Nhất về chuyển đổi số năm 2020

20/10/2021

Chiều ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến công bố báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020) và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Theo kết quả được công bố, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ Nhất về mức độ chuyển đổi số năm 2020 (với giá trị DTI 0,4944) trong 18 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công. Vị trí thứ hai thuộc về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và vị trí thứ ba thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước

23/07/2021

Nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách cũng như công tác quản lý tài sản nhà nước đối với loại tài sản dưới 500 triệu đáp ứng các quy định tại các văn bản hiện hành, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã hoàn thành tổ chức xây dựng bộ phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước.

Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã

29/10/2020

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị xã, phường, thị trấn làm tốt các nghiệp vụ hạch toán, báo cáo tài chính đầy đủ theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, thời gian qua, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã liên tục phối hợp với các Sở Tài chính để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã cho các đơn vị xã, phường, thị trấn.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.9.7

05/01/2022

Trong phiên bản này, IMAS đã nâng cấp chức năng kết xuất bảng đối chiếu từ IMAS gửi DVC (chỉ hoạt động với trình duyệt Google Chrome).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.9

24/11/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.9 và hướng dẫn cách khắc phục lỗi Dịch vụ công.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.7

11/11/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.7. Trong phiên bản này, IMAS đã cập nhật phân hệ kế toán lương và chức năng Đối chiếu kho bạc.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.5

07/10/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.5. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số 1900636436 hoặc nhắn trong các group Hỗ trợ.

Hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC

28/09/2021

Trung tâm CGCN&HTKT hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC, cụ thể: