Nâng cao kiến thức hệ thống thông tin quản lý ngân sách cho các cán bộ tỉnh An Giang

04/08/2023

Cuối tháng 7/2023, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính tỉnh An Giang tổ chức lớp đào tạo tập huấn, cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc cho các cán bộ nghiệp vụ đang công tác tại Sở Tài chính và các Phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Thái Nguyên

21/11/2022

Từ ngày 31/10/2022 đến 14/11/2022, Trung tâm chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính) phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên triển khai 11 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN) cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai chính thức phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách

15/06/2022

Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách sẽ chính thức triển khai trên toàn quốc từ tháng 6/2022, trước đó phần mềm đã được thử nghiệm tại 30 sở tài chính trong năm 2021. Phần mềm này sẽ hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Cục Tin học và Thống kê tài chính nâng cấp phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tại Tiền Giang

15/06/2022

Nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ khi triển khai các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý khối Đảng, ngày 8/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính) (Trung tâm CGCN&HTKT) và Tỉnh ủy Tiền Giang đã có buổi trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai nâng cấp các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cấp phần mềm kế toán IMAS đáp ứng Thông tư số 24

16/05/2024

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, phần mềm kế toán IMAS do Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính) xây dựng đảm bảo tuân thủ các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, đáp ứng đa dạng các loại hình nghiệp vụ kế toán của Bộ Tài chính. Hiện nay, phần mềm kế toán IMAS Hành chính sự nghiệp đã được nâng cấp và sẵn sàng đáp ứng theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính mới ban hành.

BÁO GIÁ GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ, HỖ TRỢ PHẦN MỀM KẾ TOÁN IMAS

03/10/2022

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xin gửi quý đơn vị Báo giá dịch vụ bảo tri, hỗ trợ phần mềm Kế toán IMAS.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.2.1.6

18/08/2022

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung nâng cấp phần mềm IMAS phiên bản 12.2.1.6. Từ phiên bản này, NSD có thể gửi hồ sơ, chứng từ, tài liệu từ phần mềm kế toán IMAS tại đơn vị đến trực tiếp chương trình Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trực tuyến (dvc.vst.mof.gov.vn).

BÁO GIÁ GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ, HỖ TRỢ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẢNG PHÍ

01/06/2022

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xin gửi quý đơn vị Báo giá dịch vụ bảo tri, hỗ trợ phần mềm Quản lý Đảng phí.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.9.7

05/01/2022

Trong phiên bản này, IMAS đã nâng cấp chức năng kết xuất bảng đối chiếu từ IMAS gửi DVC (chỉ hoạt động với trình duyệt Google Chrome).

926063409193001340