Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai chính thức phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách

15/06/2022

Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách sẽ chính thức triển khai trên toàn quốc từ tháng 6/2022, trước đó phần mềm đã được thử nghiệm tại 30 sở tài chính trong năm 2021. Phần mềm này sẽ hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Cục Tin học và Thống kê tài chính nâng cấp phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tại Tiền Giang

15/06/2022

Nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ khi triển khai các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý khối Đảng, ngày 8/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính) (Trung tâm CGCN&HTKT) và Tỉnh ủy Tiền Giang đã có buổi trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai nâng cấp các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

03/11/2021

Sáng 2/11/2021, Câu Lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC”.

Ban hành các Chuẩn mực Kế toán công đầu tiên tại Việt Nam

02/11/2021

Ngày 29/10/2021, Bộ Tài chính đã công bố các Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (VPSAS) đợt đầu tiên, tuân thủ đầy đủ theo các Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế. Bộ chuẩn mực gồm 21 chuẩn mực sẽ được ban hành từ nay đến năm 2024.

Bộ Tài chính xếp hạng Nhất về chuyển đổi số năm 2020

20/10/2021

Chiều ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến công bố báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020) và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Theo kết quả được công bố, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ Nhất về mức độ chuyển đổi số năm 2020 (với giá trị DTI 0,4944) trong 18 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công. Vị trí thứ hai thuộc về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và vị trí thứ ba thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.9.7

05/01/2022

Trong phiên bản này, IMAS đã nâng cấp chức năng kết xuất bảng đối chiếu từ IMAS gửi DVC (chỉ hoạt động với trình duyệt Google Chrome).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.9

24/11/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.9 và hướng dẫn cách khắc phục lỗi Dịch vụ công.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.7

11/11/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.7. Trong phiên bản này, IMAS đã cập nhật phân hệ kế toán lương và chức năng Đối chiếu kho bạc.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.5

07/10/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.5. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số 1900636436 hoặc nhắn trong các group Hỗ trợ.

Hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC

28/09/2021

Trung tâm CGCN&HTKT hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC, cụ thể:

Ngày 4/8/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lớp Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước cho các đơn vị trên địa bàn huyện.

Ngày 4/8/2022, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lớp Tập huấn sử dụng phần Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị khối xã, phường, thị trấn.

Trong 2 ngày từ 21/7/2022 đến 22/7/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lớp Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước cho các đơn vị trên địa bàn huyện.

Ngày 21/7/2022, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lớp Tập huấn sử dụng phần Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị khối xã, phường, thị trấn.

Trong 3 ngày từ 13/6/2022 đến 15/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức các Lớp đào tạo sử dụng phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước và phần mềm Quản lý Đảng phí cho các đơn vị khối đảng tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 12/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tổ chức Lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị tại Sở Tài chính và Phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Trường Đại học Thủ Dầu 1.

Ngày 10/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị tại Sở Tài chính và Phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 02/06/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Lớp đào tạo sử dụng phần mềm Kế toán IMAS cho các kế toán mới khối Hành chính sự nghiệp.

Trong 2 ngày từ 26/5/2022 đến 27/5/2022, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Lớp đào tạo trực tuyến phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước cho các đơn vị tỉnh Tiền Giang.

Ngày 22/03/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp đào tạo sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị xã, phường trên địa bàn huyện Mai Châu.

Ngày 29/4/2022. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị thuộc Sở Tài chính, Phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn tỉnh Vũng Tàu theo hình thức trực tuyến.

Ngày 14/1/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước và phần mềm Tổng hợp quyết toán cho các đơn vị khối Đảng tại thành phố Hải Phòng theo hình thức trực tuyến.

869629209326002407