Quản lý & tổng hợp tài sản cố định khối đảng (THTS)

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm THTS có giao diện thân thiện với người sử dụng, được Việt hóa tối đa. Được viết theo công nghệ Khách - Chủ (Client/server), khai cho phép cài đặt và khai thác số liệu trên một máy hoặc trong một mạng nội bộ, hỗ trợ nhiều người sử dụng. Việc cài đặt tương đốiđơn giản, có thể dễ dàng nâng cấp chương trình. Công cụ trợ giúp theo ngữ cảnh. Ở từng màn hình khi nhập thẻ tài sản hay khi lên báo cáo, NSD chỉ cần bấm F1 để nhận được trợ giúp cần thiết.

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách