6

Danh sách Video

Hướng dẫn cài đặt, sao lưu, chuyển đổi dữ liệu phần mềm Quản lý Đảng phí

(22/07/2022)

Hướng dẫn cài đặt, sao lưu, chuyển đổi dữ liệu phần mềm Quản lý Đảng phí

Hướng dẫn cập nhật báo cáo cung cấp thông tin tài chính C03 theo Thông tư 39

(14/06/2022)

Hướng dẫn cập nhật báo cáo cung cấp thông tin tài chính C03 theo Thông tư 39

Hướng dẫn tạo đơn vị mới theo mô hình chính quyền đô thị

(02/05/2022)

Hướng dẫn tạo đơn vị mới theo mô hình chính quyền đô thị

Hướng dẫn cách nhập nhanh BCTC trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

(05/04/2022)

Hướng dẫn cách nhập nhanh BCTC trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

Hướng dẫn cài đặt Imas tập trung cho các đơn vị Thuế

(01/02/2022)

Hướng dẫn cài đặt Imas tập trung cho các đơn vị Thuế

Hướng dẫn cách cách kết xuất và nhận file dữ liệu từ Imas trên Cổng dịch vụ công KBNN

(05/01/2022)

Hướng dẫn cách cách kết xuất và nhận file dữ liệu từ Imas trên Cổng dịch vụ công KBNN

Hướng dẫn khai thác dữ liệu thu, chi trong chương trình QLNS tập trung

(31/12/2021)

Hướng dẫn khai thác dữ liệu thu, chi trong chương trình QLNS tập trung

Hướng dẫn cách nhập nhanh Bảng đối chiếu trên Cổng dịch vụ công KBNN

(30/12/2021)

Hướng dẫn cách nhập nhanh Bảng đối chiếu trên Cổng dịch vụ công KBNN

Hướng dẫn cập nhật chức năng phần mềm KTXA cho tỉnh Bắc Giang

(30/12/2021)

Hướng dẫn cập nhật chức năng phần mềm KTXA cho tỉnh Bắc Giang

Đào tạo phần mềm Kế toán KTXA cho tỉnh Bắc Giang

(30/12/2021)

Đào tạo phần mềm Kế toán KTXA cho tỉnh Bắc Giang