Tổng hợp thu nộp đảng phí (TNDP)

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm tổng hợp thu nộp Đảng phí được phát triển bằng C# trên nền .Net Framework3.5. Giao diện dễ dùng, sử dụng Font chữ Unicode. Sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access, lưu trữ gọn nhẹ phù hợp với yêu cầu của chương trình. Chương trình đáp ứng các sổ sách, báo cáo theo QĐ342 - QĐ/TW ngày 28/12/2010 và công văn số141 - CV/VPTW/nb ngày 17/03/2011 về chế độ Đảng phí.

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách