Tổng hợp thu nộp đảng phí (TNDP)

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm tổng hợp thu nộp Đảng phí được phát triển bằng C# trên nền .Net Framework3.5. Giao diện dễ dùng, sử dụng Font chữ Unicode. Sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access, lưu trữ gọn nhẹ phù hợp với yêu cầu của chương trình. Chương trình đáp ứng các sổ sách, báo cáo theo QĐ342 - QĐ/TW ngày 28/12/2010 và công văn số141 - CV/VPTW/nb ngày 17/03/2011 về chế độ Đảng phí.

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

  Phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán được xây dựng nhằm hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu báo cáo theo quy định cho các đơn vị dự toán cấp I, II từ đơn vị dự toán cấp III.

  Chương trình được xây dựng tuân thủ theo đúng Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 “Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp”, bên cạnh đó cũng đáp ứng đầy đủ hệ thống báo cáo Tài chính theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp dựa trên Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

  Phần mềm đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 185/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

  Đặc biệt, phần mềm đã cập nhật thêm các mẫu giấy, sổ đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 61/2014/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2014 về việc “Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc”.

  Chương trình phát triển trên nền công nghệ .Net FrameWork, sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server/Express 2005, có thể chạy trên hệ thống mạng nội bộ tại các đơn vị.

  Các mẫu biểu và báo cáo trong chương trình giao tiếp với phần mềm Microsoft Excel tiện dụng và linh hoạt.

  Phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán được thiết kế có khả năng trao đổi, nhận dữ liệu từ phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 2013.

C:\Users\PhamHoangHung\Pictures\THQT.png

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

- Hỗ trợ thực hiện và theo dõi biến động trong hoạt động thu nộp Đảng phí

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo về quá trình thu nộp Đảng phí theo từng cấp bậc đơn vị quản lý

- Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiếm kê thu nộp Đảng phí theo yêu cầu.

- Kết xuất dữ liệu gửi lên cấp trên, tổng hợp dữ liệu từ các cấp dưới dễ dàng.

- Giao diện tiếng Việt, cài đặt nhanh gọn, dễ sử dụng.

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về
1 1.2 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.2 (Nâng cấp sửa lỗi số chứng từ tự động nhảy chuyển qua các năm ) 12/13/2013
2 1.2 Bộ cài chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.2 9/20/2011
3 1.2 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.2 9/20/2011
4 1.1 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.1 8/8/2011
5 1.1 Bộ cài chương trình Tổng hợp thu nộp đảng phí phiên bản 1.1 8/8/2011
6 1.0 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí 6/30/2011
7 1.0 Bộ cài chương trình Tổng hợp thu nộp đảng phí 6/30/2011
Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Câu hỏi 1: Khi xem báo cáo thấy số liệu bị lệch?

Trả lời:

1. Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dùng có thể đã chọn sai cấp đơn vị sử dụng.

2. Khi nhập thẻ tổng hợp Đảng phí hoặc thu Đảng phí, người dùng chọn tháng sử dụng nhầm.

Câu hỏi 2: Chương trình hiện ra bảng báo lỗi khi xem báo cáo?

Trả lời:

Lỗi này xảy ra khi người dùng thay đổi số chứng từ thu Đảng phí. Số chứng từ dạng THxxxx với xxxx là 4 số, người dùng thay đổi chứng từ làm chứng từ thiếu số. Để khắc phục lỗi này xin vui lòng gọi đến số điện 042 220 2828 (máy lẻ 2888) yêu cầu gặp cán bộ hỗ trợ chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí để được giúp đỡ.

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách