Tin tức

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.5

07/10/2021 08:45:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.5. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số 1900636436 hoặc nhắn trong các group Hỗ trợ.

Hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC

28/09/2021 09:10:00

Trung tâm CGCN&HTKT hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC, cụ thể:

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.3

21/09/2021 13:36:00

Các anh/chị có thể nâng cấp lên phiên bản IMAS 12.1.8.3 (lưu ý trước khi cập nhật nên sao lưu dữ liệu trước), nội dung cập nhật bao gồm:

Hướng dẫn tạo bút toán lương tự động trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi

23/07/2021 09:29:00

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã cập nhật bút toán lương tự động trên phần mềm Kế toán IMAS. Theo đó, cho phép tạo bút toán lương với trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi.

Hướng dẫn cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT

23/07/2021 08:52:00

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS lên phiên bản 12.1.7.5, trong đó cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT. Theo đó, cho phép lựa chọn mã dự án để lên thông tin của dự án trong báo cáo.