Hướng dẫn tạo bút toán lương tự động trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi

23/07/2021 09:29:00

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã cập nhật bút toán lương tự động trên phần mềm Kế toán IMAS. Theo đó, cho phép tạo bút toán lương với trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi.

Hướng dẫn cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT

23/07/2021 08:52:00

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS lên phiên bản 12.1.7.5, trong đó cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT. Theo đó, cho phép lựa chọn mã dự án để lên thông tin của dự án trong báo cáo.

Hoàn thành nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

22/07/2021 14:05:00

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trong nhiệm vụ quản lý tài sản dưới 500 triệu, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN).

Phần mềm Kế toán IMAS đáp ứng mô hình chính quyền đô thị

22/07/2021 11:36:00

Phần mềm Kế toán IMAS do Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xây dựng và phát triển đã đáp ứng mô hình chính quyền đô thị theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.

Hướng dẫn nhập chứng từ trong thời gian chỉnh lý trên phần mềm IMAS (KTXA)

22/07/2021 10:46:00

Khi cần nhập chứng từ trong thời gian chỉnh lý, xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo hướng dẫn sau: