Hội nghị tập huấn công tác quản trị tài khoản TABMIS cho cơ quan tài chính địa phương tại Phú Yên

28/11/2017 13:22:00

Nhằm hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách trong quản lý tài chính công, trong năm 2017 Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức 66 lớp đào tạo cho các đơn vị tại cơ quan tài chính địa phương, 37 đơn vị Bộ ngành Trung ương và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước

17/11/2017 10:11:00

Trong 02 ngày (15/11/2017 tại Hà Nội và 17/11/2017 tại TPHCM) diễn ra Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước, dưới sự chủ trì của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính) giới thiệu phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS đã cập nhật theo chế độ mới và bổ sung thêm nhiều tính năng ưu việt, giúp hỗ trợ người dùng trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán

Đào tạo, tập huấn chương trình KTXA và kiến thức an toàn an ninh thông tin cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20/07/2017 16:41:00

Trong tháng 6/2017, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị Đào tạo, tập huấn chương trình KTXA và kiến thức an toàn an ninh thông tin cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) tại Tỉnh ủy Phú Yên

16/05/2016 16:19:00

Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) được nâng cấp, chỉnh sửa và triển khai tại các đơn vị khối Đảng nhằm đáp ứng sự thay đổi về chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 162/2014/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Nâng cấp Phần mềm Kế toán tài chính và ngân sách xã lên phiên bản KTXA6.5

14/04/2016 16:00:00

Phần mềm Kế toán tài chính và ngân sách xã KTXA6.5 có các nội dung được nâng cấp bao gồm: Nâng cấp hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán, Nâng cấpModule báo cáo, Nâng cấpModule Danh mục, Nâng cấp cửa sổ nhập chứng từ, Nâng cấp cửa sổ nhập dự toán thu chi ngân sách, Bổ sung module nhập biên lai thu tiền phí, lệ phí, Nâng cấp Module tiện ích, Nâng cấp Module Hệ thống.