Nâng cao kiến thức hệ thống thông tin quản lý ngân sách cho các cán bộ tỉnh An Giang

04/08/2023 16:51:00

Cuối tháng 7/2023, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính tỉnh An Giang tổ chức lớp đào tạo tập huấn, cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc cho các cán bộ nghiệp vụ đang công tác tại Sở Tài chính và các Phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Thái Nguyên

21/11/2022 14:41:00

Từ ngày 31/10/2022 đến 14/11/2022, Trung tâm chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính) phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên triển khai 11 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN) cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai chính thức phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách

15/06/2022 16:19:00

Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách sẽ chính thức triển khai trên toàn quốc từ tháng 6/2022, trước đó phần mềm đã được thử nghiệm tại 30 sở tài chính trong năm 2021. Phần mềm này sẽ hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Cục Tin học và Thống kê tài chính nâng cấp phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tại Tiền Giang

15/06/2022 16:09:00

Nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ khi triển khai các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý khối Đảng, ngày 8/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính) (Trung tâm CGCN&HTKT) và Tỉnh ủy Tiền Giang đã có buổi trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai nâng cấp các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

03/11/2021 15:45:00

Sáng 2/11/2021, Câu Lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC”.