Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.2.1.6

18/08/2022 09:51:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung nâng cấp phần mềm IMAS phiên bản 12.2.1.6. Từ phiên bản này, NSD có thể gửi hồ sơ, chứng từ, tài liệu từ phần mềm kế toán IMAS tại đơn vị đến trực tiếp chương trình Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trực tuyến (dvc.vst.mof.gov.vn).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.9.7

05/01/2022 14:48:00

Trong phiên bản này, IMAS đã nâng cấp chức năng kết xuất bảng đối chiếu từ IMAS gửi DVC (chỉ hoạt động với trình duyệt Google Chrome).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.9

24/11/2021 11:10:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.9 và hướng dẫn cách khắc phục lỗi Dịch vụ công.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.7

11/11/2021 08:47:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.7. Trong phiên bản này, IMAS đã cập nhật phân hệ kế toán lương và chức năng Đối chiếu kho bạc.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.5

07/10/2021 08:45:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.5. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số 1900636436 hoặc nhắn trong các group Hỗ trợ.

Hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC

28/09/2021 09:10:00

Trung tâm CGCN&HTKT hướng dẫn hiển thị số liệu trên báo cáo B01/BSTT - Thông tư số 99/2018/TT-BTC, cụ thể: