BÁO GIÁ GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ, HỖ TRỢ PHẦN MỀM KẾ TOÁN IMAS

03/10/2022 10:33:00

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xin gửi quý đơn vị Báo giá dịch vụ bảo tri, hỗ trợ phần mềm Kế toán IMAS.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.2.1.6

18/08/2022 09:51:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung nâng cấp phần mềm IMAS phiên bản 12.2.1.6. Từ phiên bản này, NSD có thể gửi hồ sơ, chứng từ, tài liệu từ phần mềm kế toán IMAS tại đơn vị đến trực tiếp chương trình Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trực tuyến (dvc.vst.mof.gov.vn).

BÁO GIÁ GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ, HỖ TRỢ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẢNG PHÍ

01/06/2022 13:36:00

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xin gửi quý đơn vị Báo giá dịch vụ bảo tri, hỗ trợ phần mềm Quản lý Đảng phí.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.9.7

05/01/2022 14:48:00

Trong phiên bản này, IMAS đã nâng cấp chức năng kết xuất bảng đối chiếu từ IMAS gửi DVC (chỉ hoạt động với trình duyệt Google Chrome).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.9

24/11/2021 11:10:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.9 và hướng dẫn cách khắc phục lỗi Dịch vụ công.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.7

11/11/2021 08:47:00

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.7. Trong phiên bản này, IMAS đã cập nhật phân hệ kế toán lương và chức năng Đối chiếu kho bạc.