Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại Thành phố Bắc Giang

Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại Thành phố Bắc Giang 25/11/2015 13:12:00 1674

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại Thành phố Bắc Giang

25/11/2015 13:12:00

Từ ngày 07/01 đến 09/01/2015, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn Chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA 6.0 cho 16 đơn vị xã, phường.

Tại khóa tập huấn, các giảng viên là cán bộ đào tạo của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đã tập trung giới thiệu và hướng dẫn các đơn vị những nội dung cơ bản của chương trình, cụ thể:

-   Giới thiệu tổng quan về chương trình; Hướng dẫn cài đặt chương trình; Hướng dẫn khai báo biến tham số hệ thống;

-   Hướng dẫn khai báo một số các danh mục: Đối tượng thanh toán; Tài khoản ngân hàng, kho bạc; Quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và kho bạc; và một số các danh mục khác;

-   Hướng dẫn nhập số dư ban đầu các tài khoản; Nhập dự toán thu và chi (cả theo MLNS và theo chỉ tiêu);

-   Hướng dẫn nhập chứng từ kế toán; Hướng dẫn khai thác các mẫu chứng từ (theo Thông tư 08/2013/TT-BTC, Quyết định 759/QĐ-BTC,...); Hướng dẫn cập nhật và thực hành nhập chứng từ với một số nghiệp vụ thường gặp (theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC, 146/2011/TT-BTC,...); Hướng dẫn cập nhật và thực hành nhập tài sản; hướng dẫn cập nhật và thực hành nhập vật tư, CCDC;

-   Hướng dẫn cách thanh toán tạm ứng với kho bạc;

-   Hướng dẫn khai báo công thức báo cáo; cách khai thác báo cáo;

-   Hướng dẫn các công việc xử lý cuối kỳ; Kết chuyển số dư; Chuyển chứng từ thu chi năm nay qua năm trước; Chuyển số thu chi sang tài khoản chênh lệch thu chi;

-   Hướng dẫn nhập chứng từ trong thời gian điều chỉnh;

-   Giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của học viên về Chương trình.

Sau tập huấn, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật tiếp tục thực hiện hỗ trợ từ xa cho các đơn vị qua các kênh: điện thoại, email, skypee, teamviewer,... nhằm giúp các đơn vị giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình sử dụng chương trình.

Chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA 6.0 được Bộ Tài chính nâng cấp trên nền tảng công nghệ mới, có nhiều tiện ích, an toàn và đáp ứng chế độ kế toán mới:

-    Tuân thủ các tiêu chuẩn về phần mềm kế toán hiện hành;

-    Tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (đã cập nhật văn bản mới nhất của Bộ Tài chính: Thông tư 61/2014/T-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và đăng ký sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc TABMIS);

-     Sử dụng danh mục thống nhất (kết nối với Danh mục dùng chung của Bộ Tài chính);

-     An toàn về dữ liệu (sử dụng công cụ Quản trị dữ liệu hiện đại);

-     Giao diện phần mềm thân thiện, thiết kế theo quy trình nghiệp vụ kế toán tự động định khoản, tự động sinh bút toán đồng thời làm đơn giản hóa công việc hàng ngày của cán bộ kế toán;...

Các tin khác