Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại tỉnh Hưng Yên

Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại tỉnh Hưng Yên 25/11/2015 13:14:00 737

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại tỉnh Hưng Yên

25/11/2015 13:14:00

Thực hiện Công văn số 14048/BTC-THTK ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính thông báo về việc cung cấp Chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã (KTXA), phiên bản 6.0, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn Chương trình cho các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung của chương trình tập huấn bao gồm:

- Giới thiệu tổng quan về chương trình; Hướng dẫn cài đặt chương trình; Hướng dẫn khai báo biến tham số hệ thống;

- Hướng dẫn khai báo một số các danh mục: Đối tượng thanh toán; Tài khoản ngân hàng, kho bạc; Quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và kho bạc; và một số các danh mục khác;

- Hướng dẫn nhập số dư ban đầu các tài khoản; Nhập dự toán thu và chi (cả theo MLNS và theo chỉ tiêu);

- Hướng dẫn nhập chứng từ kế toán; Hướng dẫn khai thác các mẫu chứng từ (theo Thông tư 08/2013/TT-BTC, Quyết định 759/QĐ-BTC,...); Hướng dẫn cập nhật và thực hành nhập chứng từ với một số nghiệp vụ thường gặp (theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC, 146/2011/TT-BTC,...); Hướng dẫn cập nhật và thực hành nhập tài sản; hướng dẫn cập nhật và thực hành nhập vật tư, CCDC;

- Hướng dẫn cách thanh toán tạm ứng với kho bạc;

- Hướng dẫn khai báo công thức báo cáo; cách khai thác báo cáo;

- Hướng dẫn các công việc xử lý cuối kỳ; Kết chuyển số dư; Chuyển chứng từ thu chi năm nay qua năm trước; Chuyển số thu chi sang tài khoản chênh lệch thu chi;

- Hướng dẫn nhập chứng từ trong thời gian điều chỉnh;

- Giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của học viên về Chương trình.

Khoá tập huấn diễn ra từ ngày 09/03 đến ngày 25/03/2015, được tổ chức thành 10 lớp tại từng huyện và thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên, với thời gian tập huấn cụ thể như sau:

STT

Huyện/ TP

Thời gian tập huấn

STT

Huyện/ TP

Thời gian tập huấn

1

TP Hưng Yên

09 ~ 11/03/2015

6

Huyện Khoái Châu

16 ~ 18/03/2015

2

Huyện Tiên Lữ

09 ~ 11/03/2015

7

Huyện Yên Mỹ

19 ~ 21/03/2015

3

Huyện Phù Cừ

12 ~ 14/03/2015

8

Huyện Mỹ Hào

19 ~ 21/03/2015

4

Huyện Ân Thi

12 ~ 14/03/2015

9

Huyện Văn Lâm

23 ~ 25/03/2015

5

Huyện Kim Động

16 ~ 18/03/2015

10

Huyện Văn Giang

23 ~ 25/03/2015

Với nội dung tập huấn cụ thể, chi tiết kết hợp hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính và ví dụ minh họa gắn liền với thực tế, kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ nắm bắt và sử dụng thành thạo các chức năng của chương trình, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ công tác kế toán của đơn vị./.