Triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Hải Phòng

Triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Hải Phòng 25/11/2015 13:45:00 1842

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Hải Phòng

25/11/2015 13:45:00

Trong hai ngày 12 và 13/03/2015 tại Hội trường Sở Tài chính Hải Phòng, Sở Tài chính Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) - Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai, đào tạo Phần mềm Quản lý Tài sản nhà nước (QLTSNN) cho 110 đơn vị thuộc một số Sở, Ban ngành của Thành phố Hải Phòng và trên địa bàn hai quận Lê Chân và Hồng Bàng.

QLTSNN- Hai Phong.jpg

Lớp triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Hải Phòng

Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN) được Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và triển khai. Phần mềm có khả năng quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong khu vực hành chính sự nghiệp; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành (theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính; Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư 184/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý Tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp).

Các giảng viên của Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) - Cục Quản lý công sản Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tập trung hướng dẫn các đơn vị nắm bắt và sử dụng các chức năng của chương trình, bao gồm Nghiệp vụ tài sản; Báo cáo; Tra cứu; Trao đổi dữ liệu; Hệ thống; Danh mục; Công cụ, dụng cụ; Đồng thời, giới thiệu một số nội dung của chương trình như Căn cứ pháp lý; Nền tảng công nghệ; Mô hình nghiệp vụ, mô hình triển khai; Các tiện ích cơ bản.

 

Thông qua hướng dẫn của giảng viên và thực hành cụ thể trên máy tính, các cán bộ tham gia triển khai, đào tạo đã nắm bắt và sử dụng được các chức năng của chương trình, phục vụ công tác nghiệp vụ quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị, đáp ứng theo các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính.