Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại tỉnh Thái Nguyên

Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại tỉnh Thái Nguyên 25/11/2015 13:47:00 1554

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tập huấn Chương trình KTXA 6.0 tại tỉnh Thái Nguyên

25/11/2015 13:47:00

Trong các ngày từ 15 đến 17/03/2015, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật- Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với Sở Tài chính Thái Nguyên, Phòng Tài chính-Kế hoạch Huyện Đại Từ tổ chức tập huấn chương trình kế toán tài chính và ngân sách xã KTXA 6.0 cho 30 đơn vị kế toán xã, phường và thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ.

Chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA 6.0 được Bộ Tài chính nâng cấp trên nền tảng công nghệ mới, có nhiều tiện ích, an toàn và đáp ứng chế độ kế toán mới:

-    Tuân thủ các tiêu chuẩn về phần mềm kế toán hiện hành;

-    Tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (đã cập nhật văn bản mới nhất của Bộ Tài chính: Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và đăng ký sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc TABMIS);

-     Sử dụng danh mục thống nhất (kết nối với Danh mục dùng chung của Bộ Tài chính);

-     An toàn về dữ liệu (sử dụng công cụ Quản trị dữ liệu hiện đại);

-     Giao diện phần mềm thân thiện, thiết kế theo quy trình nghiệp vụ kế toán tự động định khoản, tự động sinh bút toán đồng thời làm đơn giản hóa công việc hàng ngày của cán bộ kế toán;...

KTXA-Thai Nguyen- Dai Tu.jpeg

Lớp tập huấn chương trình kế toán KTXA 6.0 tại Huyện Đại Từ

Tại khoá tập huấn, cán bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đã giới thiệu đầy đủ và chi tiết các tính năng của chương trình, hướng dẫn thực hành thực tế trên máy tính, đồng thời giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ tham gia tập huấn về Chương trình, trong đó, nhấn mạnh các thay đổi để đáp ứng những quy định của Bộ Tài chính theo các văn bản mới nhất, như Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014.

Kết thúc khoá tập huấn, các cán bộ tham gia đã hoàn toàn nắm bắt và sử dụng chương trình, phục vụ cho công tác nghiệp vụ của các đơn vị. Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ từ xa qua các hình thức điện thoại, e-mail, teamviewer.