Tập huấn phần mềm Quản lý và Tổng hợp tài sản THTS và Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS tại Tỉnh ủy Tây Ninh

Tập huấn phần mềm Quản lý và Tổng hợp tài sản THTS và Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS tại Tỉnh ủy Tây Ninh 25/11/2015 13:50:00 1639

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tập huấn phần mềm Quản lý và Tổng hợp tài sản THTS và Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS tại Tỉnh ủy Tây Ninh

25/11/2015 13:50:00

Trong hai ngày 26 và 27/03/2015, tại Tây Ninh, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh đã phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng (THTS) và phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS cho 20 đơn vị thuộc Tỉnh ủy.

Tại khóa tập huấn, giảng viên của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật giới thiệu cụ thể về các tính năng của phần mềm, nhấn mạnh vào một số nội dung mới được cập nhật, chỉnh sửa nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ tài chính, kế toán đặc thù của các đơn vị khối Đảng; hướng dẫn thực hành trên máy tính và giải đáp thắc mắc của các đơn vị, giúp các đơn vị nắm bắt và sử dụng thành thạo phần mềm.

THTS- Tay Ninh.jpg

Tập huấn Phần mềm THTS và IMAS tại Tỉnh ủy Tây Ninh

Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định (THTS) được Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và triển khai riêng nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù cho các đơn vị khối Đảng. Phần mềm đáp ứng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước: Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP; Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ. Phần mềm cho phép kiểm kê, tổng hợp TSCĐ của đơn vị cấp dưới để phục vụ công tác quyết toán và lập dự toán mua sắm TSCĐ; xuất dữ liệu phục vụ đăng ký kê khai tài sản theo quy định;  trao đổi dữ liệu Tài sản cố định với Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS.

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS được Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật triển khai rộng rãi cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước. Phần mềm luôn được kịp thời cập nhật, chỉnh sửa, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, tuân thủ các chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo các văn bản quy phạm pháp luật, được cập nhật Hệ thống mục lục ngân sách, chế độ Kế toán Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc theo các quyết định mới nhất của Bộ Tài chính, đồng thời đáp ứng được các đặc điểm đặc thù về quy trình quản lý tài chính kế toán của nhiều loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau như khối Đảng, tòa án, giáo dục đào tạo, y tế, ….