Triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại một số tỉnh Miền Trung

Triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại một số tỉnh Miền Trung 11/12/2015 14:25:00 1953

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại một số tỉnh Miền Trung

11/12/2015 14:25:00

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản nhà nước, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Khánh Hòa và Đà Nẵng đã phối hợp Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc Cục Quản lý công sản và Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính ( Bộ Tài chính) tổ chức triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN) cho các cán bộ là kế toán trưởng và kế toán tài sản của các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh.

Đợt triển khai diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18/08/2015, được tổ chức thành 04 lớp với lịch trình cụ thể cho từng tỉnh, thành phố như sau:

STT

Tên tỉnh

Số lượng đơn vị triển khai

Ngày triển khai

1

Thanh Hóa (01 lớp)

50

03 – 04/08/2015

2

Khánh Hòa (02 lớp)

120

10 – 15/08/2015

3

TP Đà Nẵng (01 lớp)

78

17 – 18/08/2015

Phần mềm Quản lý TSNN được xây dựng, sử dụng theo công nghệ quản lý mới, hiện đại, triển khai trên môi trường Internet. Phần mềm có khả năng quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong khu vực hành chính sự nghiệp; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

Nội dung của chương trình triển khai tập trung hướng dẫn các đơn vị sử dụng các chức năng của chương trình, bao gồm Nghiệp vụ tài sản; Báo cáo; Tra cứu; Trao đổi dữ liệu; Hệ thống; Danh mục; Công cụ, dụng cụ; nhằm giúp đơn vị quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản cố định đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước và đáp ứng theo tiêu chuẩn và điều kiện của Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính. Kết thúc đợt triển khai, các cán bộ tham gia sẽ sử dụng thành thạo phần mềm và ứng dụng vào thực tế công tác nghiệp vụ của đơn vị./.

QLTSNN- Thanh Hoa.jpg

Lớp triển khai phần mềm QLTSNN tại Thanh Hóa

QLTSNN- Khanh Hoa.jpg

Lớp triển khai phần mềm QLTSNN tại Khánh Hòa

QLTSNN- Da Nang.jpg

Lớp triển khai phần mềm QLTSNN tại Đà Nẵng