Triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại tỉnh Kiên Giang

Triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại tỉnh Kiên Giang 22/01/2016 15:41:00 1781

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại tỉnh Kiên Giang

22/01/2016 15:41:00

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản nhà nước, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang đã phối hợp Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc Cục Quản lý công sản và Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính ( Bộ Tài chính) tổ chức triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN) cho các cán bộ là kế toán trưởng và kế toán tài sản của 351 đơn vị thuộc địa bàn tỉnh.

Đợt triển khai diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28/01/2016, được tổ chức thành 05 lớp với lịch trình cụ thể như sau:

STT

Các đơn vị tham gia

Số lượng đơn vị

Thời gian

1

Các Sở Ban Ngành cấp tỉnh

73

18-19/01/2016

2

Sở Y tế + Sở Văn hóa TDTT và các đơn vị trực thuộc

68

20-21/01/2016

3

Khối Đảng, đoàn thể

53

22-23/01/2016

4

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc

70

25-26/01/2016

3

UBND Thành phố Rạch Giá và các đơn vị trực thuộc

87

27-28/01/2016

Nội dung của đợt triển khai là đào tạo, tập huấn hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm phục vụ cho công tác quản lý tài sản của đơn vị, bao gồm:

- Quản lý các thông tin biến động về: Tăng giảm nguyên giá; Thay đổi thông tin; Cho thuê; Điều chuyển, Bán - chuyển nhượng; Thu hồi; Thanh lý; Tiêu hủy… TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Theo dõi giá trị khấu hao, hao mòn TSCĐ.

- Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiểm kê TSCĐ theo yêu cầu.

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo về hệ thống TSCĐ theo từng cấp bậc đơn vị quản lý: Báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình tăng, giảm, hiện trạng sử dụng TSCĐ; Báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản; Công khai quản lý, sử dụng TSCĐ; Công khai cho thuê TSCĐ; Công khai điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, thu hồi, tiêu hủy tài sản nhà nước…

- Quản lý số lượng và giá trị các loại CCDC chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng; Theo dõi được sự biến động tăng, giảm CCDC do mua sắm, thêm, báo mất, báo hỏng, điều chuyển; Quản lý việc phân bổ CCDC vào các phòng ban, quản lý việc cho thuê CCDC.

Với nội dung đào tạo và hướng dẫn chi tiết kết hợp với thực hành thực tế trên máy tính, kết thúc đợt triển khai, các cán bộ tham gia sẽ sử dụng thành thạo phần mềm và ứng dụng vào thực tế công tác nghiệp vụ của đơn vị, giúp đơn vị quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản cố định đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước.

QLTSNN- Kien Giang.jpg

Triển khai phần mềm QLTSNN cho các đơn vị Sở Ban Ngành tỉnh Kiên Giang

Phần mềm Quản lý Tài sản Nhà nước (QLTSNN) được xây dựng theo công nghệ quản lý mới, hiện đại, triển khai tập trung trên môi trường Internet. Phần mềm có khả năng quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong khu vực hành chính sự nghiệp; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành. Phần mềm tuân thủ Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.