Triển khai Dịch vụ công đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 tại Sở Tài chính Thanh Hóa

Triển khai Dịch vụ công đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 tại Sở Tài chính Thanh Hóa 24/03/2016 13:27:00 1710

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Triển khai Dịch vụ công đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 tại Sở Tài chính Thanh Hóa

24/03/2016 13:27:00

Trong hai ngày 21 và 22/3, Sở Tài chính Thanh Hóa phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức công bố triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hội nghị tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) trực tuyến mức độ 4.

Với việc công bố này Sở Tài chính Thanh Hóa sẽ là đơn vị đầu tiên trong địa bàn tỉnh thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ cho phép người sử dụng đề nghị cấp mã thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Website của Sở Tài chính tại địa chỉ http://stc.thanhhoa.gov.vn.

Sau lễ công bố, Sở Tài chính Thanh Hóa đã phối hợp cùng Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách trực tuyến mức độ 4. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là kế toán trưởng, cán bộ phụ trách kế toán của các Sở, Ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị tập huấn, Cục Tin học và Thống kê tài chính giới thiệu cho các học viên những quy định mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy trình nghiệp vụ đăng ký, cấp, quản lý mã số đơn vị quan hệ ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính. Các học viên đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị hệ thống, quy trình xử lý, quy trình quản lý công tác cấp mã số, thực hành nhập liệu trên hệ thống dịch vụ công cấp mã số mức độ 4.

Việc Sở Tài chính Thanh Hóa phối hợp cùng Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức hội nghị tập huấn nói trên là nhằm thực hiện kế hoạch triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời, đây cũng là một phần trong công tác cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, hiện đại về chính quyền điện tử của tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, trước đó vào ngày15/2/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 22/KH-UBND. Theo kế hoạch này, tỉnh sẽ nâng cấp và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử để cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ 3,4. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến hết năm 2017, đảm bảo cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến các cấp ở mức độ 3 và 5% ở mức độ 4; đến năm 2020, hoàn thiện triển khai nhân rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 đảm bảo tỷ lệ 30% số dịch vụ công trực tuyến các cấp.

(Theo eFinance Online)