Nâng cấp Phần mềm Kế toán tài chính và ngân sách xã lên phiên bản KTXA6.5

Nâng cấp Phần mềm Kế toán tài chính và ngân sách xã lên phiên bản KTXA6.5 14/04/2016 16:00:00 1568

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nâng cấp Phần mềm Kế toán tài chính và ngân sách xã lên phiên bản KTXA6.5

14/04/2016 16:00:00

Sau thời gian triển khai phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA6.0, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đã nâng cấp phần mềm lên phiên bản KTXA6.5 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng phần mềm của các đơn vị.

So với phiên bản KTXA6.0, phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA6.5 có các nội dung được nâng cấp như sau:

1. Nâng cấp hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán: Đảm bảo đúng chế độ, tuân thủ theo các văn bản, quy định hướng dẫn hiện hành (theo TT 08 và QĐ 759, TT161 của Bộ Tài chính,…); hệ thống biểu mẫu được xây dựng theo hướng mở, hỗ trợ người dùng có thể tự căn chỉnh, thiết kế các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu, trong đó đáng chú ý:

- Giấy rút dự toán ngân sách có thể in 01 liên, trang thứ 02 có thể lùi xuống khoảng cách ¼ trang giấy;

- Giấy rút có thể in theo nhiều liên, số dòng có thể thiết lập theo yêu cầu của kho bạc;

- Nâng cấp chỉnh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0; …

2. Nâng cấp Module Báo cáo (Sổ sách, báo cáo tài chính): đảm bảo đúng chế độ, tuân thủ theo các văn bản, quy định hướng dẫn hiện hành (theo TT146, TT61 của Bộ Tài chính,…), theo đó:

- Người sử dụng có thể căn chỉnh lề trái, phải, trên, dưới;

- Người sử dụng có thể kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau;

- Người sử dụng có thể in các sổ sách báo cáo theo các kỳ khác nhau, không phải in riêng theo từng mẫu biểu;

- Nâng cấp chinh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0;…

3. Nâng cấp Module Danh mục:

- Giúp người dùng có thể khai báo mã số đối tượng trong danh mục bao gồm cả chữ và số;

- Người sử dụng có thể khai báo đối tượng theo phân cấp cha con;

- Người sử dụng có thể sửa lại mã chỉ tiêu báo cáo;

- Người sử dụng có thể khai báo tỷ lệ điều tiết tương ứng;

- Bổ sung thêm danh mục mã nghiệp vụ;

- Nâng cấp chinh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0; …

4. Nâng cấp cửa sổ nhập chứng từ:

- Người sử dụng sẽ nhập theo từng dòng chứng từ, không phải định khoản tổng sau đó nhập chi tiết từ tài khoản;

- Đối với trường hợp phát sinh chứng từ, thực chi, chi tạm ứng ngân sách, tạm thu, tạm chi sẽ được phân biệt thông qua mã nghiệp vụ;

- Khi thực hiện chọn mã nghiệp vụ, chương trình sẽ tự động định khoản cho người sử dụng;

- Người sử dụng có thể nhâp trước số tiển tổng theo nhiều mục thu và chi để in phiếu thu, phiếu chi, sau đó căn cứ số tiền tổng sẽ thực hiện cập nhật chi tiết;

- Nâng cấp chinh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0;…

5. Nâng cấp cửa sổ nhập dự toán thu chi ngân sách (theo MLNS, theo nội dung kinh tế):

- Người sử dụng cập nhật theo loại dự toán thu chi ngân sách;

- Chọn được tài khoản dự toán;

- Người sử dụng không phải nhập số tiền theo loại dự toán, chương trình sẽ phân biệt theo loại dự toán;

- Nâng cấp chinh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0;…

6. Bổ sung module nhập biên lai thu tiền phí, lệ phí: Giúp đơn vị tự cập nhật, in biên lai thu tiền phí, lệ phí.

7. Nâng cấp Module tiện ích:

- Bổ sung chức năng thanh toán kho bạc, người sử dụng căn cứ vào mã nghiệp vụ sẽ in được các biểu mẫu sau:

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

+ Bảng kê chứng từ thanh toán (người dử dụng có thể chọn nhiều phiếu chi để in trên 1 bảng kê thông qua chức năng này);

+ In bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách;

+ Chuyển chứng từ chưa qua kho bạc sang qua kho bạc; ...

- Khi thực hiện chuyển sổ dư người sử dụng có thể tự định nghĩa để chuyển số thu chi năm nay qua năm sau;

- Nâng cấp chinh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0;...

8. Nâng cấp Module Hệ thống:

- Thêm chức năng chọn năm làm việc;

- Nâng cấp chức năng tham số hệ thống, bổ sung thêm một số tiện ích trong tham số: Có sử dụng TSCĐ không? Khóa chứng từ không cho phép sửa xóa;

- Nâng cấp chinh sửa các lỗi phát sinh trên bản KTXA6.0;...

Nhằm phục vụ và hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng phần mềm, Trung tâm Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đã cập nhật phần mềm KTXA6.5 lên trang điện tử http://tinhocbotaichinh.vn để các đơn vị có thể chủ động tải về và sử dụng. Đối với các đơn vị đang sử dụng phiên bản KTXA6.0, Trung tâm đã xây dựng phương án chuyển dữ liệu lên phiên bản KTXA6.5. Đối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng mới, sẽ được cấp user, password truy cập và bản quyền dùng thử; Các đơn vị có thể dùng chung user dùng thử được cung cấp, khi sử dụng chính thức, các thông tin được thiết lập sẽ giữ nguyên, không ảnh hưởng tới các chứng từ, sổ sách báo cáo.

Mọi yêu cầu hỗ trợ của các đơn vị, xin liên hệ:

· Tại Hà Nội: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật:

          Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

          Điện thoại: 04.22202888

          Fax: 04.22208129

           email: hotrokythuat@mof.gov.vn

 

· Tại TPHCM: Trung tâm Dữ liệu và Triển khai CNTT tài chính tại TPHCM:

          Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TPHCM

          Điện thoại: 08.39303468

          Fax: 08.39330206

          email: hotrokythuatvp2@mof.gov.vn

image