Sở Tài chính Bắc Kạn triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4

Sở Tài chính Bắc Kạn triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 07/06/2016 16:10:00 1473

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sở Tài chính Bắc Kạn triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4

07/06/2016 16:10:00

Thực hiện Thông tư số 185/2015/TT-BTC, từ ngày 1/6/2016 Sở Tài chính Bắc Kạn bắt đầu triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua mạng internet tại địa chỉ website: http://mstt.gov.vn nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến. Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử sẽ được lưu lại trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để các đơn vị trực tiếp in ra để tiến hành các giao dịch cần thiết. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan/đơn vị, Sở Tài chính thực hiện song song hai hình thức cấp mã số ĐVQHNS, cụ thể:

Thứ nhất là cấp mã số trực tiếp. Theo đó hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường công văn.

Thứ hai là cấp mã số trực tuyến mức độ 4.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký cấp mã số ĐVQHNS lựa chọng một trong hai thức trên cho phù hợp vớ điều kiện từng đơn vị. Tuy nhiên, Sở Tài chính khuyến khích các đơn vị áp dụng thực hiện theo hình thức đăng ký cấp mãi số trực tuyến qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Sở Tài chính cũng lưu ý các đơn vị dự toán, dự án đầu tư bí mật quốc gia, an ninh, quốc phòng khi đăng ký mã số không được áp dụng phương thức gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng các trình duyệt thông dụng như IE, Firefox, Chrome,... trên máy tính, thiết bị di động có hỗ trợ giao thức bảo mật để truy nhập vào website dịch vụ công trực tuyến.

Trên mỗi giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử được gắn một mã vạch để thực hiện kiểm tra, xác định mã số do Sở Tài chính cấp (thay thế hình thức ký, đóng dấu đỏ trên giấy chứng nhận trước đây).

(Theo eFinance Online)