Triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) tại Tỉnh ủy Phú Yên

Triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) tại Tỉnh ủy Phú Yên 16/05/2016 16:19:00 1187

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) tại Tỉnh ủy Phú Yên

16/05/2016 16:19:00

Trong hai ngày 12 và 13/05/2016 tại Phú Yên, với sự tham gia của đại diện của Cục Tài chính và Quản lý Đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai thí điểm phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) cho 19 đơn vị thuộc Tỉnh ủy Phú Yên.

Nội dung triển khai Phần mềm THTS 1.8 tại Tỉnh ủy Phú Yên bao gồm:

- Cài đặt Phần mềm THTS 1.8 cho các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng, thành ủy, huyện ủy, thị ủy;

- Hướng dẫn chức năng chuyển đổi dữ liệu tài sản từ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC sang Quyết định số 162/2014/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ. Các đơn vị tiến hành chuyển đổi, kiểm tra và chốt số liệu;

- Hướng dẫn cập nhật tài sản quản lý theo đối tượng pháp nhân;

- Hướng dẫn chức năng khóa sổ tài sản đối với những tài sản tính hao mòn theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC từ năm 2014 trở về trước;

- Hướng dẫn cách nhập tài sản theo lô.

Tỉnh ủy Phú Yên đã tiến hành tổng hợp số liệu của các Ban Đảng, Huyện ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và đã xác nhận khớp số liệu giữa các đơn vị chi tiết và đơn vị tổng hợp sau khi kết thúc quá trình triển khai.

Một số hình ảnh triển khai THTS 1.8 tại Tỉnh ủy Phú Yên:

THTS-Phu Yen.JPG

THTS-Phu Yen 2.JPG

Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng phiên bản 1.8 (THTS 1.8) được nâng cấp, chỉnh sửa và triển khai tại các đơn vị khối Đảng nhằm đáp ứng sự thay đổi về chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 162/2014/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Phần mềm cũng đáp ứng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước: Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP. Phần mềm cho phép kiểm kê, tổng hợp TSCĐ của đơn vị cấp dưới để phục vụ công tác quyết toán và lập dự toán mua sắm TSCĐ; xuất dữ liệu phục vụ đăng ký kê khai tài sản theo quy định;  trao đổi dữ liệu Tài sản cố định với chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS.

(Nguồn: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật)