Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước

Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước 17/11/2017 10:11:00 1568

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước

17/11/2017 10:11:00

  Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước

  Trong 02 ngày (15/11/2017 tại Hà Nội và 17/11/2017 tại TPHCM) diễn ra Hội nghị phổ biến Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước, dưới sự chủ trì của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính) giới thiệu phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS đã cập nhật theo chế độ mới và bổ sung thêm nhiều tính năng ưu việt, giúp hỗ trợ người dùng trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán.

C:\Users\nguyenvuvinh\Desktop\IMG_20171115_161824.jpg

  

  Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá rất cao tính kịp thời cũng như các tính năng ưu việt của phần mềm có được. Đại diện Kho bạc nhà nước, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính mong muốn phần mềm có thể triển khai rộng rãi tới các đơn vị sử dụng.

  

  Tại hội nghị, ngoài việc giới thiệu về phần mềm, để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí, ứng dụng kịp thời phần mềm theo chế độ mới, đại diện Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính) cam kết chuyển giao miễn phí bản quyền phần mềm cho các đơn vị sử dụng; sẵn sảng kết nối khi tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN theo nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

image

Trong ảnh: Ông Ngô Hữu Hưng – Đại diện Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính