Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An

Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An 08/01/2018 08:33:00 109

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An

08/01/2018 08:33:00

  Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An

Để đảm bảo ứng dụng kịp thời phần mềm Kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Trung tâm) – Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An triển khai phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

image

Đông chí Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở VHTT khai mạc hội nghị

Trong 03 ngày, từ 03/01 đến 05/01/2018 diễn ra hội nghị, các đơn vị đã được đại diện của Trung tâm hướng dẫn sử dụng phẩn mềm.

image

Tại hội nghị các đơn vị đánh giá rất cao tính hiệu quả và tiện ích của phần mềm đem lại, cũng như bày tỏ luôn tin tưởng và rất vui mừng trước việc Trung tâm kịp thời triển khai phần mềm đáp ứng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.