Cung cấp miễn phí bản quyền sử dụng chương trình Tổng hợp quyết toán

Cung cấp miễn phí bản quyền sử dụng chương trình Tổng hợp quyết toán 04/06/2019 15:05:00 269

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cung cấp miễn phí bản quyền sử dụng chương trình Tổng hợp quyết toán

04/06/2019 15:05:00

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong công tác tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã liên tục cập nhật, nâng cấp hệ thống, chương trình phần mềm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ này.

image

Giao diện phần mềm Tổng hợp quyết toán.

Cụ thể, đối với phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, Trung tâm CGCN & HTKT đã thực hiện nâng cấp phần mềm, tích hợp tính năng trao đổi dữ liệu dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC.

Cho phép kết xuất dữ liệu điện tử gửi đơn vị cấp trên sử dụng phần mềm Tổng hợp quyết toán để tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định.

Đối với phần mềm Tổng hợp quyết toán (THQT), Trung tâm CGCN & HTKT đã tiến hành xây dựng mới phần mềm THQT cho các đơn vị dự toán, đáp ứng các quy định về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC, cũng như quy định lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC.

Theo đó, phần mềm này sẽ hỗ trợ các đơn vị dự toán nhập dữ liệu vào các mẫu biểu báo cáo theo quy định để gửi lên đơn vị cấp trên. Đồng thời, hỗ trợ đơn vị dự toán nhận dữ liệu điện tử từ phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS và tổng hợp các báo cáo theo quy định để gửi lên đơn vị cấp trên.

Để hỗ trợ các đơn vị tổng hợp số liệu quyết toán năm 2018, Trung tâm CGCN & HTKT sẽ cung cấp miễn phí bản quyền sử dụng chương trình THQT. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng, triển khai đến các đơn vị cấp dưới đăng ký với Trung tâm CGCN & HTKT theo địa chỉ:

- Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024.2220.2888 máy lẻ 2001 (gặp chị Quyên).

- Fax: 024.2220.8129

- Email: luongthihongquyen@mof.gov.vn

- Website: tinhocbotaichinh.vn

Gia Bách - Trung tâm CGCN & HTKT