Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã

Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã 29/10/2020 16:48:00 480

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã

29/10/2020 16:48:00

Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị xã, phường, thị trấn làm tốt các nghiệp vụ hạch toán, báo cáo tài chính đầy đủ theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, thời gian qua, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã liên tục phối hợp với các Sở Tài chính để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã cho các đơn vị xã, phường, thị trấn.

image

Ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp - tin học (Sở Tài chính Bình Định) phát biểu. Ảnh: TTCG.

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho 240 cán bộ kế toán các xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên quản khối xã của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong 2 ngày 23,24/10/2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đã phối hợp với Sở Tài chính Bình Định tổ chức lớp tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã cho các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự lớp tập huấn có gần 130 cán bộ, công chức kế toán tại 11 đơn vị huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lớp tập huấn, đào tạo, ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp - tin học, Sở Tài chính Bình Định đánh giá, hiện nay, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ là vô cùng quan trọng. Chính vì thế, theo yêu cầu thực tế, phần mềm Kế toán ngân sách tài chính xã KTXA đã liên tục cập nhật để đáp ứng kịp thời với quy định, chế độ kế toán mới của Bộ Tài chính. Đồng thời, phần mềm KTXA đã hỗ trợ các cán bộ đang làm công tác kế toán tại đơn vị nâng cao năng lực quản lý tài chính tại đơn vị, có hiệu quả và chủ động mọi nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý tài chính, đảm bảo công tác kế toán chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm. Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật của Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đã giới thiệu đầy đủ và chi tiết các tính năng mới của chương trình phần mềm KTXA, hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính, đồng thời giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ tham gia tập huấn về chương trình, trong đó, nhấn mạnh các thay đổi để đáp ứng những quy định của Bộ Tài chính theo các văn bản mới nhất.

Thông qua đó, các học viên đã tiếp thu, nắm bắt đầy đủ và sử dụng thành thạo các chức năng của chương trình phần mềm, những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sử dụng phần mềm KTXA để phục vụ tốt hơn cho công tác tài chính, kế toán, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ công tác kế toán của đơn vị.

Thời gian tới, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA tới các địa bàn tỉnh trên cả nước với mong muốn hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mảng nghiệp vụ, cũng như chu trình quản lý ngân sách, giúp công tác quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính được thuận lợi, đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn, đào tạo tại các tỉnh:

image

Lớp tập huấn tại Bắc Giang. Ảnh: TTCG.

image

Lớp tập huấn tại Bình Định. Ảnh: TTCG.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.