Hướng dẫn nhập chứng từ trong thời gian chỉnh lý trên phần mềm IMAS (KTXA)

Hướng dẫn nhập chứng từ trong thời gian chỉnh lý trên phần mềm IMAS (KTXA) 22/07/2021 10:46:00 2199

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn nhập chứng từ trong thời gian chỉnh lý trên phần mềm IMAS (KTXA)

22/07/2021 10:46:00

image

image

HƯỚNG DẪN

NHẬP CHỨNG TỪ TRONG THỜI GIAN CHỈNH LÝ

Khi sử dụng phần mềm KTXA (IMAS)

Khi cần nhập chứng từ trong thời gian chỉnh lý, xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo hướng dẫn sau:

image

*Lưu ý: Chọn Loại chứng từ “CTCL”. Ngày hạch toán năm nào số liệu sẽ vào sổ và báo cáo năm đó (Ví dụ: ngày chứng từ là 20/01/2021, ngày hạch toán 31/12/2020 số liệu sẽ lên sổ và báo cáo năm 2020, chứng từ nằm trong dữ liệu năm 2021).

Trường hợp 1: Số liệu tài khoản 111, 112 phát sinh trong thời gian chỉnh lý lên bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi (Mẫu số 19), bảng cân đối tài khoản, sổ sách năm 2020.

- Rút tiền mặt về nhập quỹ: Nhập Nợ 111/Có 1121 ngày chứng từ là ngày phát sinh thực tế năm 2021, ngày hạch toán là 31/12/2020.

- Chuyển khoản chi hoạt động: Nhập Nợ 815/ Có 1121 ngày chứng từ là ngày phát sinh thực tế năm 2021, ngày hạch toán là 31/12/2020.

- Thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý: Nhập Nợ 1121/Có 715 ngày chứng từ là ngày phát sinh thực tế năm 2021, ngày hạch toán là 31/12/2020.

Trường hợp 2: Số liệu tài khoản 111, 112 phát sinh trong thời gian chỉnh lý lên bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi (Mẫu số 19), bảng cân đối tài khoản, sổ sách năm 2021. (Số liệu quyết toán tài khoản 715, 815, 008 năm 2020).

- Rút tiền mặt về nhập quỹ:

+ Nhập đơn Có 008: ngày chứng từ là ngày phát sinh nghiệp vụ năm 2021, ngày hạch toán là 31/12/2020.

+ Nhập Nợ 111/Có 112: ngày chứng từ và ngày hạch toán là ngày phát sinh nghiệp vụ năm 2021.

- Chi hoạt động bằng tiền mặt:

+ Nợ 331/Có 111: ngày chứng từ và ngày hạch toán năm 2021.

+ Nợ 815/Có 331: ngày chứng từ là ngày phát sinh nghiệp vụ năm 2021, ngày hạch toán là 31/12/2020.

- Chuyển khoản chi hoạt động:

+ Nhập Nợ 815/ Có 331 đồng thời ghi Có 008: ngày chứng từ là ngày phát sinh nghiệp vụ, ngày hạch toán là ngày 31/12/2020.

+ Nhập Nợ 331/Có 1121: ngày chứng từ và ngày hạch toán là ngày phát sinh nghiệp vụ năm 2021.

- Thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý:

+ Nhập Nợ 331/Có 715: ngày chứng từ là ngày phát sinh nghiệp vụ và ngày hạch toán là ngày 31/12/2020.

+ Nhập Nợ 1121/Có 331: ngày chứng từ và ngày hạch toán là ngày phát sinh nghiệp vụ năm 2021

Cảm ơn các anh, chị đã sử dụng phần mềm của Trung tâm CGCN&HTKT!