Văn bản pháp luật

Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự 17/08/2020 14:59:00 10

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Các tin khác