Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 22/07/2021 15:47:00 4957

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

22/07/2021 15:47:00

Các tin khác