Hướng dẫn cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT

Hướng dẫn cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT 23/07/2021 08:52:00 1481

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT

23/07/2021 08:52:00

image

image

CẬP NHẬT MẪU BIỂU

QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN F01-02/BCQT
Khi sử dụng phần mềm IMAS

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS lên phiên bản 12.1.7.5 cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT. Theo đó, cho phép lựa chọn mã dự án để lên thông tin của dự án trong báo cáo.

Sau khi thực hiện nâng cấp, đơn vị thực hiện theo các bước sau:

01

Khai thông tin dự án trong “Danh mục dự án”

image

02

Chọn báo cáo “F01-02/BCQT”, chọn dự án cần xem

image

.

03

Báo cáo F01-02/BCQT hiển thị nội dung thông tin dự án theo nội dung đã nhập tại “Danh mục dự án”

image

Cảm ơn các anh, chị đã sử dụng phần mềm của Trung tâm CGCN&HTKT!