Hướng dẫn tạo bút toán lương tự động trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi

Hướng dẫn tạo bút toán lương tự động trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi 23/07/2021 09:29:00 1581

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn tạo bút toán lương tự động trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi

23/07/2021 09:29:00

image

image

TẠO BÚT TOÁN LƯƠNG TỰ ĐỘNG

TRƯỜNG HỢP CHUYỂN LƯƠNG BẰNG LỆNH CHI
Khi sử dụng phần mềm IMAS

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã cập nhật bút toán lương tự động trên phần mềm Kế toán IMAS. Theo đó, cho phép tạo bút toán lương với trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi.

Trung tâm CGCN & HTKT hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo như sau:

01

Nhập bút toán lương: Nợ TK 337/ Có TK 511 (đồng thời Có TK 0122):

1/ Lựa chọn mã nghiệp vụ KB1.64 để nhập nội dung liên quan đến lương của cán bộ công chức, trong đó: KB1.64 là Bút toán chuyển lương từ nguồn kinh phí thường xuyên, tính Bảo hiểm thất nghiệp.

2/ Lựa chọn mã nghiệp vụ KB1.65 để nhập nội dung liên quan đến lương của cán bộ công chức, trong đó: KB1.65 là Bút toán chuyển lương từ nguồn kinh phí không thường xuyên, tính Bảo hiểm thất nghiệp.

3/ Lựa chọn các mã nghiệp vụ khác (hoặc để trống) không tính Bảo hiểm thất nghiệp.

02

Sau khi hoàn tất việc nhập bút toán lương, đơn vị chọn Tiện ích/ Tạo bút toán lương để tạo các bút toán tính lương, tính bảo hiểm, chuyển lương, chuyển bảo hiểm.

Cảm ơn các anh, chị đã sử dụng phần mềm của Trung tâm CGCN&HTKT!