Tập huấn sử dụng các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tỉnh Tiền Giang

Tập huấn sử dụng các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tỉnh Tiền Giang 10/06/2022 10:27:00 13

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tập huấn sử dụng các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tỉnh Tiền Giang

10/06/2022 10:27:00

Trong 3 ngày từ 13/6/2022 đến 15/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức các Lớp đào tạo sử dụng phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước và phần mềm Quản lý Đảng phí cho các đơn vị khối đảng tại tỉnh Tiền Giang.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%