Trung tâm chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại Thái Nguyên

21/11/2022

Từ ngày 31/10/2022 đến 14/11/2022, Trung tâm chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính) phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên triển khai 11 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN) cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai chính thức phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách

15/06/2022

Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách sẽ chính thức triển khai trên toàn quốc từ tháng 6/2022, trước đó phần mềm đã được thử nghiệm tại 30 sở tài chính trong năm 2021. Phần mềm này sẽ hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Cục Tin học và Thống kê tài chính nâng cấp phần mềm cho các đơn vị khối Đảng tại Tiền Giang

15/06/2022

Nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ khi triển khai các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý khối Đảng, ngày 8/6/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính) (Trung tâm CGCN&HTKT) và Tỉnh ủy Tiền Giang đã có buổi trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai nâng cấp các phần mềm cho các đơn vị khối Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

03/11/2021

Sáng 2/11/2021, Câu Lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC”.

Ban hành các Chuẩn mực Kế toán công đầu tiên tại Việt Nam

02/11/2021

Ngày 29/10/2021, Bộ Tài chính đã công bố các Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (VPSAS) đợt đầu tiên, tuân thủ đầy đủ theo các Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế. Bộ chuẩn mực gồm 21 chuẩn mực sẽ được ban hành từ nay đến năm 2024.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.2.1.6

18/08/2022

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung nâng cấp phần mềm IMAS phiên bản 12.2.1.6. Từ phiên bản này, NSD có thể gửi hồ sơ, chứng từ, tài liệu từ phần mềm kế toán IMAS tại đơn vị đến trực tiếp chương trình Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trực tuyến (dvc.vst.mof.gov.vn).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.9.7

05/01/2022

Trong phiên bản này, IMAS đã nâng cấp chức năng kết xuất bảng đối chiếu từ IMAS gửi DVC (chỉ hoạt động với trình duyệt Google Chrome).

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.9

24/11/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.9 và hướng dẫn cách khắc phục lỗi Dịch vụ công.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.7

11/11/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.7. Trong phiên bản này, IMAS đã cập nhật phân hệ kế toán lương và chức năng Đối chiếu kho bạc.

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.8.5

07/10/2021

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh/chị nội dung thông báo phiên bản nâng cấp IMAS 12.1.8.5. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số 1900636436 hoặc nhắn trong các group Hỗ trợ.

926063409193001340